Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment zmien v databázových systémoch
  Kováč Daniel ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151441
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru
  Maronová Viera ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151454
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Manažment zmien v agilnom vývoji softvéru
  Melicherík Patrik ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150649
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Automatic Unit Test generation using Machine learning methods
  Čegiň Ján ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145528
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky
  Lehotský Miroslav ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145440
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Empirické softvérové metriky
  Mrocek Filip ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145450
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Dissemination of changes between model and implementation
  Súkeník Filip ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145568
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Manažment zmien v softvérových projektoch
  Tomcsányiová Jana ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  softvérový manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145575
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Regression testing with test selection and test prioritization
  Bruchatý Marek ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Študijný program : I-SI2 . - 49 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137987
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch
  Olejár Martin ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Študijný program : I-SI2 . - 58 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138046
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha