Výsledky vyhľadávania

 1. Výroba plastových komponentov technológiou vstrekovania do formy
  Stacho Peter ; 063000  Martinkovič Maroš ; 063400 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159510
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Možnosti stanovenia sily pri tvárniacich procesoch
  Forrová Dominika ; 063000  Martinkovič Maroš ; 063600 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121315
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
  Šajdová Ivana ; M  Martinkovič Maroš (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies strain orientation deformation orientácia deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84868
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
  Frnčík Ondrej ; M  Martinkovič Maroš (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies metal spinning deformation deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78901
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv geometrie spájkovaného spoja na jeho mechanické vlastnosti
  Kubica Vladimír  Martinkovič Maroš (škol.) ; M130
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  spájkovanie soldering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74948
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
  Novák Michal ; M1000  Martinkovič Maroš (škol.) ; M130
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  oceľ stereologická metalografia analysis microstructure steel mikroštruktúra analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74940
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške tlakom = The comparison of macroscopic and microscopic plastic deformation of steel in connection with the static compresion test : Bakalárska práca
  Janíček Róbert  Martinkovič Maroš (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  statické skúšky tlakom deformácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411523 = Amount bucking rating of steel dragging STN 411523 : Bakalárska práca
  Bohus Otto  Martinkovič Maroš (xxx) ; M130 Ridzoň Martin (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  stereologická metalografia tvárnenie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411353 = Evaluation of deformation level in the process of STN 411353 : Bakalárska práca
  Masarovičová Henrieta  Martinkovič Maroš (xxx) ; M130 Ridzoň Martin (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  objemové tvárnenie ťahanie rúr
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv polohy vzorky v odliatku hláv valcov zo zliatiny AlSi6Cu4 na štruktúru a mechanické vlastnosti = The effect of sample position in cast of head cylinders from AlSi6Cu4 alloy on structure and mechanical properties : Bakalárska práca
  Ševčík Martin  Martinkovič Maroš (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 82 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha