Výsledky vyhľadávania

 1. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Overenie skutočných vlastností geomateriálov odkaliska - t.j. zemín podložia, popola a stabilizátu : experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Zlatinská Lenka ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 90 s.
  odkalisko zrnitosť šmyková pevnosť stlačiteľnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. VS Veľká Domaša. Vývoj filtračného pohybu v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Pavlíková Anna ; 010170 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2016 . - 142 s.
  zemná priehrada priesaky filtračné rýchlosti vztlak filtračná stabilita
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Odkalisko ROSINA, ŽT, a.s. Žilina. Experimentálna analýza geotechnických vlastností antropogénnych popolových sedimentov a zemín podložia
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Zlatinská Lenka ; 010150 (rec.) Kuzma Jozef (rec.) Ravinger Roman
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 58 s.
  odkalisko popolový sediment zrnitosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. VS Zemplínska Šírava. Analýza vývoja filtračného pohybu v telese a v podloží JZ hrádze
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Zlatinská Lenka ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 84 s.
  sypaná hrádza bezpečnosť priesaky filtračné rýchlosti filtračná stabilita
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a. s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária  Slávik Ivan ; V150 Martinka Lukáš ; V150 Horváthová Timea ; V150 Zlatinská Lenka ; V150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 90 s.
  odkalisko rudný sediment šmyková pevnosť klzná plocha stupeň stability
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Doplnenie experimentálneho výskumu geotechnických aspektov vodnej stavby Dolná Hodrušská - rekonštrukcia 2014 etapa B, časť B2 - Vzdušný svah hrádzového telesa VS (PP - 66)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2015 . - 99 s.
  hrádza rekonštrukcia inžinierskogeologický prieskum
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 7. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 55 s.
  popoly zrnitostné zloženie popolov šmyková pevnosť popolov
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 8. Definitívne odkalisko Chalmová, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 58 s.
  popoly zrnitostné zloženie popolov objemová hmotnosť popolov
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 9. Pôvodné odkalisko, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Overenie vlastností geomateriálov odkaliska - tj. zemín podložia a popola (experimentálny výskum a analýza geotechnických vlastností)
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 74 s.
  popoly zrnitostné zloženie popolov objemová hmotnosť popolov
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 10. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska SMZ, a.s. Jelšava a analýza stability jeho hrádzového systému
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Horváthová Timea ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 43 s.
  odkalisko stabilita geomateriály
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha