Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of the filtration stability criteria for impoundment objects on rivers
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Zlatinská Lenka Kopčáková Barbara
  Knowledge Based Dam Engineering : . USB kľúč, [6] s.
  analysis filtration stability criteria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Porovnanie analytických a numerických metód riešenia stability svahu
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 71-78
  stabilita svahu analytické metódy numerické metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Stekutenie popolového sedimentu
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 424-430
  stekutenie popolový sediment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Compactibility and its influence on the shear strength of selected geomaterials deposited into the impoundments
  Zlatinská Lenka ; 010150  Slávik Ivan ; 010150
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 739-745
  tailings impoundment brown coal ash lime sludge compactibility shear strength
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Internal suffosion of soils criteria
  Zlatinská Lenka ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150
  Roczniki inžynierii budowlanej . Zesz. 16, (2016), s. 17-23
  suffusion geometric criteria hydraulic criteria
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Filtračná anizotropia hydraulicky naplavovaných popolových odkalísk
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  filtračná anizotropia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stabilitné a filtračné problémy popolových naplavovaných odkalísk
  Zlatinská Lenka ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 538-543
  stabilita filtrácia anizotropia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Sanácia odkaliska Jelšava
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  Zakládání staveb - Brno 2015 : . S. 103-108
  sanácia odkalisko
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zásady návrhu drenážneho systému v závislosti od technológie budovania konštrukcie odkaliska
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  55 rokov geotechniky na Slovensku : . CD-ROM, s. 434-441
  odkalisko drenážny systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Use of tailings ashes in road embankment structures
  Zlatinská Lenka ; 010150 
  International Journal of Advance Research in Science and Engineering (IJARSE) : . Vol. 4, special issue no. 2 (2015), s. 31-39
  ash embankment settlement
  http://www.ijarse.com/images/fullpdf/1450104178_4_Research_Paper.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok