Výsledky vyhľadávania

 1. Neštandardné testovanie deformačných parametrov hrubozrnných zemín
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Buildustry . Roč. 5, č. 1 (2021), CD-ROM, s. 24-29
  deformačné vlastnosti zemín vlastnosti štrkov skúška stlačiteľnosti
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/09/Buildustry-2021_1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Stanovenie vlastností zemín laboratórnymi skúškami pre overenie stability násypu
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2021 . online, s. 25-30
  šmyková skúška laboratórne testovanie zemín antropogénny materiál
  http://www.cgts.cz/images/konference_Brno_2021/login/registration/21497dfvhskepjp24686ebkgjw7686gdgkuo/Sbornik_Zakladani_staveb_CGTS_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Determining the pile group settlement using different types of equivalent raft foundation
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications - CogInfoCom 2021 : . USb kľúč, s. 193-198
  pile foundation pile group settlement of pile group equivalent raft foundation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analysis of geogrid reinforced structures with a passive facing system using different computational methods
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150
  Civil and environmental engineering : . Vol. 17, iss. 2 (2021), s. 500-512
  geogrid reinforced structure wrapped facing passive earth system facing reinforced earth structure
  https://www.sciendo.com/article/10.2478/cee-2021-0052
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Zmena stavu napätosti a deformačných parametrov zemín spôsobená vytváraním štrkových pilierov
  Stacho Jakub ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 110-119
  štrkové piliere numerické modelovanie zlepšovanie podložia zmena stavu napätosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The stability analysis of a cofferdam using the numerical modelling
  Súľovská Monika ; 010150  Stacho Jakub ; 010150 Kopecký Miloslav ; 010150
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [10] s., art. no. 022068
  cofferdam stability analysis sheet piles
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022068
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analysis of interface shear strength between a cohesionless soil and a black woven geotextile
  Stacho Jakub ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Súľovská Monika ; 010150
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 403-410
  reinforced soil geosynthetics interface shear strength black woven geotextile
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Determining the shear strength properties of a soil-geogrid interface using a large-scale direct shear test apparatus
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Slávik Ivan ; 010150
  Periodica Polytechnica Civil Engineering . Vol. 64, no. 4 (2020), s. 989-998
  soil improvement Soil Reinforcement Application geosynthetics geogrid interface shear strength
  https://pp.bme.hu/ci/article/view/15766/8826
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Determining changes in the stress state and deformation properties around a stone column
  Stacho Jakub ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 457-464
  stone columns soil improvement Cavity Expansion Theory numerical modelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Stanovenie sadnutia podložia od násypu založenom na štrkových pilieroch
  Stacho Jakub ; 010150 
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 54-57
  štrkové piliere násyp sadnutie zlepšovanie zemín
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok