Výsledky vyhľadávania

 1. Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : zborník príspevkov z konferencie [elektronický zdroj]
  Sonnenschein, Róbert, ; 010110 (zost.)
  Betonárske dni 2020 13. 22. 10. 2020 virtuálny priestor
  Post kongresové kolokvium SNK fib 6. 22. 10. 2020 virtuálny priestor
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - online, 218 s.
  ISBN 978-80-227-5047-9
  betón konštrukcie budov
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (12) - článok
  kniha

  kniha

 2. Sanácia betónových konštrukcií : zborník príspevkov z 11. seminára. Smolenice, SR, 5. - 6. 12. 2019
  Sonnenschein, Róbert, ; 010110 (zost.)
  Sanácia betónových konštrukcií 11. 5. - 6. 12. 2019 Smolenice, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - 173 s.
  ISBN 978-80-227-4973-2
  sanácia betónové konštrukcie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (12) - článok
  kniha

  kniha