Výsledky vyhľadávania

 1. Deflection of GFRP-reinforced concrete beams
  Gajdošová Katarína ; 010110  Sonnenschein Róbert ; 010110 Blaho Stanislav ; 010110
  Journal of Composite Materials . Vol. 55, no. 21 (2021), s. 2939-2951
  GFRP reinforcement deflection concrete beams four-point bending test GFRP výstuž priehyb betónové nosníky štvorbodová skúška
  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00219983211002922
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh a realizácia vodonepriepustných konštrukcií - chyby a ako im predchádzať
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Miko Miroslav
  Eurostav : . Roč. 27, č. 6 (2021), s. 34-37
  vodonepriepustný betón presakujúca trhlina ošetrovanie betónu watertight concrete leaking cracks curing of concrete
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 20, č. 2 (2020), s. 56-60
  composite structures spriahnuté konštrukcie vodonepriepustný betón watertight concrete pracovná škára construction joint
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Tesnenie škár a prierazov bielych vaní
  Sonnenschein Róbert ; 010110 
  TZB-info.cz . Roč. 22, č. 18 (2020), online, [8] s.
  biela vaňa white tank tesnenie škár sealing of joints vodonepriepustná konštrukcia watertight structure
  https://stavba.tzb-info.cz/zaklady/20580-tesnenie-skar-a-prierazov-bielych-vani
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Optimalizácia rozmerov pracovných záberov obvodovej steny bielej vane
  Štefanovičová Michaela ; 010110  Sonnenschein Róbert ; 010110
  Eurostav : . Roč. 26, č. 3 (2020), s. 10-12
  biela vaňa white tank šírka trhliny crack width pracovný záber work sequence
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Overenie zvyškovej životnosti auly SPU v Nitre
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 125-130
  zvyšková životnosť karbonatácia betónu betónová škrupina residual life carbonation of concrete concrete shell
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zhodnotenie stavu nosnej konštrukcie kupoly auly SPU v Nitre
  Bilčík Juraj ; 010110  Sonnenschein Róbert ; 010110
  Magazín mobilita - stroje - technológie - ekológia . Roč. 15, č. 4 (2020), s. 30-32
  zvyšková životnosť karbonatácia betónu betónová škrupina residual life carbonation of concrete concrete shell
  https://www.ekomagazin.sk/magaziny/042020
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Strechy z vodonepriepustného betónu
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Stavebné materiály : . Roč. 16, č. 3 (2020), s. 40-43
  vegetačná strecha vodonepriepustný betón pochôdzna strecha vegetation roof watertight concrete walkable roof
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Durability of FRP Reinforcements and Long-Term Properties
  Gajdošová Katarína ; 010110  Sonnenschein Róbert ; 010110 Blaho Stanislav Kinčeková Simona ; 010000 Pecka Ján ; 010000
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 28, no. 2 (2020), s. 50-55
  GFRP reinforcement long-term properties creep rupture long-term reduction factors GFRP výstuž dlhodobé vlastnosti porušenie v dotvarovaní
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/28/2/article-p50.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Numerical verification of the use of GFRP reinforcement in the ceiling slab of a garage house
  Blaho Stanislav ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Sonnenschein Róbert ; 010110
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [7] s., art. no. 032092
  GFRP reinforcement long-term properties deflection GFRP výstuž dlhodobé vlastnosti priehyb
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/3/032092
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok