Výsledky vyhľadávania

 1. Technology of waterproofing membranes based on mPVC for flat roof
  Božík Michal ; 010270  Ivanko Matej Mečiar Andrej ; 010270 Petro Marek ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 347-352
  mPVC waterproofing membrane flat roof
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Assessment of External Influences on Joint Quality of Roof Waterproofing Foil Based on mPVC
  Petro Marek ; 010270  Ivanko Matej
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 3, iss. 2 (2017), online, s.149-156
  mPVC waterproofing membrane
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2017/CJCE_2017_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Posúdenie vonkajších vplyvov na kvalitu spojov strešných hydroizolačných fólií na báze MPVC
  Božík Michal ; 010270  Ivanko Matej Mečiar Andrej ; 010270
  Komplexná obnova bytových domov 2016. Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove : . USB kľúč, s. 69-74
  skúška tesnosti zvárané spoje membránová izolácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Examination of Welds mPVC-based Waterproofing Membrane
  Božík Michal ; 010270  Ivanko Matej ; 010270 Mečiar Andrej ; 010270 Petro Marek ; 010270
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  mPVC waterproofing membrane
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Waterproofing Membranes Based on mPVC and the Quality of their Joints
  Božík, Michal, ; 010270 Ivanko, Matej, Mečiar, Andrej, ; 010270 Petro, Marek, ; 010270
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 148-152
  waterproof membrane flat roof roofing technology mPVC
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/384-11-cislo-clanok-28
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Hydroizolačné fólie na báze mPVC pre ploché strechy, diagnostika porúch a technológia montáže
  Ivanko Matej ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 40-53
  hydroizolačná fólia plochá strecha technológia montáže detekcia porúch
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_04.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Problematika montáže plastových a bitúmenových hydroizolácií
  Ivanko Matej ; V270  Božík Michal ; V270
  Komplexná obnova bytových domov 2015. Manuál stavebných, technologických a energeticky efektívnych riešení: Zborník prednášok / . S. 37-40
  hydroizolačná fólia vlhkosť technológia montáže
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv technológie zvárania na kvalitu spojov hydroizolačných fólií na báze mPVC
  Ivanko Matej ; 010270 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 331-337
  hydroizolačná fólia automatické zváranie PVC
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The reconstruction of residential houses and preservation of protected kinds of animals
  Ivanko Matej ; V270  Božík Michal ; V270
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 229-233
  bytové domy ETICS ETICS residential house
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Technológia spájania hydroizolačných fólií na báze plastov
  Ivanko Matej ; V270 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 343-348
  plochá strecha hydroizolácie kontrola
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok