Výsledky vyhľadávania

 1. Technology of waterproofing membranes based on mPVC for flat roof
  Božík Michal ; 010270  Ivanko Matej Mečiar Andrej ; 010270 Petro Marek ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 347-352
  mPVC waterproofing membrane flat roof
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Examination of Welds mPVC-based Waterproofing Membrane
  Božík Michal ; 010270  Ivanko Matej ; 010270 Mečiar Andrej ; 010270 Petro Marek ; 010270
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  mPVC waterproofing membrane
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Waterproofing Membranes Based on mPVC and the Quality of their Joints
  Božík, Michal, ; 010270 Ivanko, Matej, Mečiar, Andrej, ; 010270 Petro, Marek, ; 010270
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 148-152
  waterproof membrane flat roof roofing technology mPVC
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/384-11-cislo-clanok-28
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Posúdenie vonkajších vplyvov na kvalitu spojov strešných hydroizolačných fólií na báze MPVC
  Božík Michal ; 010270  Ivanko Matej Mečiar Andrej ; 010270
  Komplexná obnova bytových domov 2016. Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove : . USB kľúč, s. 69-74
  skúška tesnosti zvárané spoje membránová izolácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza nákladov na vykurovanie bytového domu panelovej sústavy BA-NKS v závislosti od hrúbky použitej tepelnej izolácie obvodového plášťa
  Mečiar Andrej ; V270  Petro Marek ; V270
  Almanach znalca : . Roč. 15, č. 1-2 (2015), CD-ROM, s. 3-5
  ekonomické náklady zateplenie domu
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok