Výsledky vyhľadávania

 1. Dedina-energia-biomasa
  Turček Ivan ; V180  Vavrovič Boris ; V180
  Konštrukcie pozemných stavieb 2009.Budovy na bývanie - energia a ekológia : . s.68-71
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Stavba roka 2008 z pohľadu odbornej poroty
  Gramblička Štefan ; V110  Špaček Robert ; A2120 Turček Ivan ; V180 Repka Pavel Kerekeš Richard Solár František Golejová Blanka Trnkusová Martina
  Eurostav . roč.14, č.7-8 (2008), s.20-23
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Spodná stavba v súradniciach nízkoenergetického domu
  Turček Ivan ; V180 
  Konštrukcie pozemných stavieb - nízkoenergetické domy 2007 : . s.43-48
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Sociálne byty v súradniciach fondov a dotácií
  Turček Ivan ; V180 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VI. : . s.151-154
  sociálne byty social flats
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ekologické chladivá v chladených skladoch
  Turček Milan  Turček Ivan ; V180
  Nové poznatky v teórii konštrukcií pozemných stavieb a ich uplatnenie v stavebnej praxi - 2005 : . s.172-175
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Technológia rekonštrukcií obalového plášťa chladiarensko - mraziarenských objektov
  Turček Ivan ; V180  Turček Milan
  Nové poznatky v teórii konštrukcií pozemných stavieb a ich uplatnenie v stavebnej praxi - 2005 : . s.168-175
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie MKP na modelovanie krátkej veľkopriemerovej pilóty : 32. konference se zahraniční účastí
  Matejčeková-Farhat Miroslava  Turček Ivan ; V180
  Zakládání staveb - Brno 2004 : . s.159-164
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Poľnohospodárske stavby
  Turček Ivan ; V180 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.časť 9/4
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Agroturistika - významný fenomén pri obnove vidieka
  Turček Ivan ; V180 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IV : . s.102-106
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Podlahy ustajňovacích priestorov
  Turček Ivan ; V180 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . , s.nestr.
  periodiká
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok