Výsledky vyhľadávania

 1. Horský hotel
  Kovácsová Lilla ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125488
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Univerzitná knižnica
  Cvengroš Peter ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125050
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Poliklinika
  Bartíková Dana ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125187
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Nákupné centrum - prestavba
  Jelínková Zuzana ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125545
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. 5.Hotel

  Hotel
  Kántorová Viktória ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125536
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. 6.Hotel

  Hotel
  Hrubjaková Katarína ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117435
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. 7.Hotel

  Hotel
  Podmalík Pavol ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117583
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Knižnica
  Holub Peter ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117434
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. 9.Hotel

  Hotel
  Martinková Katarína ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117555
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Horský hotel
  Gelačák Stanislav ; 010180  Držka Milan ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109326
  diplomová práca
  kniha

  kniha