Výsledky vyhľadávania

 1. Bihormonálne riadenie glukózy v krvi : dát. obhajoby 24.8.2016, č. ved. odboru 9-2-7
  Bátora Vladimír ; 031000  Murgaš Ján ; 031000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratrislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : D-RK . - 122 s., AUTOREF. 2016, 36 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130816
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha