Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislava Jarovce - zemník, architektonická štúdia objektu pre vodné športy
  Lacuš Daniel ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2021
  FAR ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160394
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Heľpa, turistická vybavenosť pri prírodnom amfiteátri
  Víťazová Bohovicová Simona ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2021
  FAR ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160068
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu
  Jelínková Martina ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153583 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118CFABEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory
  Lampert Viktor ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153653 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1182FCBEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie
  Andeleková Nicolette ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153293 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118EFCBEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
  Kolesárová Lenka ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146519 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAAF914F666DC
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
  Aschenbrierová Veronika ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146268 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAAF918F666DC
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
  Matia Matej ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146775 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAAF915F666DC
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
  Dulín Adam ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146754 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AAAF91AF666DC
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Trnava, stará železničná stanica - architektonická štúdia revitalizácie areálu
  Kluka Marek ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2018 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139498 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4689F879404B
  diplomová práca
  kniha

  kniha