Výsledky vyhľadávania

 1. Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
  Beňák Miroslav ; 902020  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 27.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124429
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu
  Mackovičová Katarína ; 902020  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2018
  902020 ; Dátum obhajoby : 31.08.2018 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124393
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Manažment cestovného ruchu v objektoch kultúrneho dedičstva na Slovensku na príklade súboru drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka
  Lisická Ivana ; 902020  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2017
  902020 ; Dátum obhajoby : 14.07.2017 ; Študijný odbor : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Študijný program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93166
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Architektúra historických priemyselných areálov na Slovensku v odvetví železiarskej výroby / aut. Eva Belláková ; škol. Eva Kráľová
  Belláková Eva ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2017
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.11.2017 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-ARCH . - 296 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134097
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Medzivojnová architektúra obytných budov Užhorodu
  Fialová Romana ; 053130  Kráľová Eva (škol.)
  2016
  FAR ; Dátum obhajoby : 21.01.2016 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-OAD . - 180 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102394
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 6. Priemyselné dedičstvo a edukačný polygón
  Hain Vladimír ; 053130  Kráľová Eva (škol.)
  2015
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.02.2015 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-OAD . - 241 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94174
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 7. Aplikácia nových materiálov pri konverzii vybraných objektov elektrární\\Na príklade použitia aerogélov pri obnove tehlových priečelí
  Ganobjak Michal ; 053130  Kráľová Eva (škol.)
  2015
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.02.2015 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-OAD . - 226 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94389
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 8. Architektonické dedičstvo objektov elektrární na Slovensku
  Šimončičová Katarína ; A3130  Kráľová Eva (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.12.2014 ; Študijný program : 164
  architectural heritage architektonické dedičstvo priemyselná architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94009
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 9. Technický manažment historických budov v kontexte pamiatkovej ochrany a efektívneho využitia
  Grúňová Zuzana ; A  Kráľová Eva (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013 . - 93 s prílohy
  ochrana pamiatok historická architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55331
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 10. Inovatívne technológie v pamiatkovej obnove priemyselných budov. Nové využitie objektov textilného priemyslu
  Ambrušová Petra ; A3130  Kráľová Eva (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013 . - 187 s
  energy efficiency industrial building values conversion energetická efektívnosť hodnoty konverzia priemyselná budova industriál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64317
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha