Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Moravany nad Váhom, zmeny a doplnky č.1/2008
  Kráľová Eva ; A3130 
  Obecný úrad Moravany nad Váhom, 2009 . - 53 s
  záverečná práca
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha