Výsledky vyhľadávania

 1. Práce na streche
  Kráľová Eva ; A3130 
  2006
  http://www.mojdomov.zoznam.sk
  elektronické dokumenty
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 2. Výstava študentských projektov vytvorených na pôde FA STU v Bratislave : Architektonické projekty napomáhajúce ochrane kultúrno-historických hodnôt architektonického dedičstva slovenského vidieka
  Polomová Beata ; A3130  Kráľová Eva ; A3130 Lalková Jarmila ; A3130 Pohaničová Jana ; A3130 Gregor Pavel ; A3130 Kvasnicová Magdaléna ; A3130 Hudák Peter
  elektronické dokumenty
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný