Výsledky vyhľadávania

 1. Systemizácia porúch a poškodení fasád / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 144-153
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Industrial heritage education by virtual reality / aut. Vladimír Hain, Roman Hajtmanek, Eva Kráľová
  Hain Vladimír ; 054140  Hajtmanek Roman ; 058180 Kráľová Eva ; 053130
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 489-496
  https://sgemvienna.org/index.php/24-sgemviennagreen-vienna-committee/81-conference-proceedings
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 3. Uncovering of forgotten heritage in a small rural seat as a key resource for its development in Slovakia / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Small Towns Conference 2019 [elektronický zdroj] . S. 49 + 241
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Premosťovanie disciplín pri ochrane priemyselného dedičstva zážitkom virtuálnej reality / aut. Vladimír Hain, Eva Kráľová
  Hain Vladimír ; 054140  Kráľová Eva ; 053130
  CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 : . S. 140-147
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Cintoríny a pamätníky v živote komunity – ako komplexný spoločenský fenomén / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2018 : Problematika mestských pamiatkových centier : zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj] / . S. 98-106
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Industriálne dedičstvo-súčasť územného kapitálu / aut. Katarína Mackovičová, Eva Kráľová
  Mackovičová Katarína ; 902020  Kráľová Eva ; 053130
  Bardkontakt 2017. Zborník prednášok 2017 : . S.76-85
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Industrial heritage is the important part of the territorial capital / aut. Katarína Mackovičová, Eva Kráľová
  Mackovičová Katarína ; 902020  Kráľová Eva ; 053130
  The Challenges of today. Sustainable coastal and maritime tourism . S.368-374
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Principles of interdisciplinary cooperation in the construction management / aut. Eva Kráľová, Vladimír Hain
  Kráľová Eva ; 053130  Hain Vladimír ; 054140
  Challenges, Research and Perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven : 2016 . S. 368-383 [5,28 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Interdisciplinárna komunikácia pri ochrane technických pamiatok na príklade objektov Zimného prístavu v Bratislave / aut. Martin Dubiny, Katarína Mackovičová, Eva Kráľová
  Dubiny Martin ; 053130  Mackovičová Katarína ; 902020 Kráľová Eva ; 053130
  Múzeum : . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 48-50
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Architektonicko-urbanistické hodnoty priemyselných areálov ako východisko ich konverzie pre vízie rozvoja mesta - príklad OLD HEROLD Trenčín / aut. Michaela Sýkorová, Michaela Žáková, Eva Kráľová, Beata Polomová
  Sýkorová Michaela  Žáková Michaela Kráľová Eva ; 053130 Polomová Beata ; 053130
  Bardkontakt 2017. Zborník prednášok 2017 : . S. 170-180
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok