Výsledky vyhľadávania

 1. K otázke architektonických a rozvojových intervencií v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva / Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 198-217
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. K infraštruktúre cestovného ruchu v lokalitách s pamiatkami svetového dedičstva na príklade lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka / aut. Eva Kráľová, Ivana Lisická
  Kráľová Eva ; 053130  Lisická Ivana
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 58-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Slovo na úvod / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 4-6
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Všeobecne prospešná oblasť: Vzdelávanie, veda, výskum a vývoj / aut. Danica Hullová, Eva Kráľová, Maur Norbert, Čačová Zuzana, Štraussová Jozefína, Ivana Lisická
  Hullová Danica  Kráľová Eva ; 053130 Maur Norbert Čačová Zuzana Štraussová Jozefína Lisická Ivana
  Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti / . S. 922-978 [1,7 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Systemizácia porúch a poškodení fasád / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 144-153
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Industrial heritage education by virtual reality / aut. Vladimír Hain, Roman Hajtmanek, Eva Kráľová
  Hain Vladimír ; 054140  Hajtmanek Roman ; 058180 Kráľová Eva ; 053130
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 489-496
  https://sgemvienna.org/index.php/24-sgemviennagreen-vienna-committee/81-conference-proceedings
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 7. Uncovering of forgotten heritage in a small rural seat as a key resource for its development in Slovakia / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Small Towns Conference 2019 [elektronický zdroj] . S. 49 + 241
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Premosťovanie disciplín pri ochrane priemyselného dedičstva zážitkom virtuálnej reality / aut. Vladimír Hain, Eva Kráľová
  Hain Vladimír ; 054140  Kráľová Eva ; 053130
  CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 : . S. 140-147
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Cintoríny a pamätníky v živote komunity – ako komplexný spoločenský fenomén / aut. Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2018 : Problematika mestských pamiatkových centier : zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj] / . S. 98-106
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Interdisciplinárna komunikácia pri ochrane technických pamiatok na príklade objektov Zimného prístavu v Bratislave / aut. Martin Dubiny, Katarína Mackovičová, Eva Kráľová
  Dubiny Martin ; 053130  Mackovičová Katarína ; 902020 Kráľová Eva ; 053130
  Múzeum : . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 48-50
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok