Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Čahoj Vincent ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99584
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Laubertová Laura ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99609
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Bakaľár Peter ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98489
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Šuráňová Monika ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99932
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Záviš Martin ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124205
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Papanová Monika ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98508
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Vajdiar Jozef ; 010180  Hépal Martin ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100210
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
  Hépal Martin ; A  Kováč Bohumil (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  mobiliár architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47455
  bakalárska práca
  kniha

  kniha