Výsledky vyhľadávania

 1. Navrhovanie oceľových mostov podľa eurokódu STN EN 1993-2 a eurokódov : STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1
  Chladný Eugen  Baláž Ivan ; V190 Bujňák Ján Kálna Karol Lapos Jozef ; V190 Kvočák Vincent Vičan Jozef
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 312 s
  ISBN 978-80-89113-77-4
  eurokódy Mosty ocelové bridges eurocodes
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha