Výsledky vyhľadávania

 1. Správanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
  Horňák Nikolas ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136814
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Porovnanie odolností tlačených priehradových členených prútov vypočítaných podľa EN 1993-1-1 a STN 73 1401
  Peti Matej ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124767
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Stabilita tlačených prútov s prierezom s jednou osou symetrie
  Hanuštiak Martin ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116982
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Zvláštnosti pri navrhovaní tenkostenných prútov z hliníkových zliatin
  Demovič Tomáš ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117049
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Chronológia a spôsob výstavby Mosta SNP v Bratislave
  Očakovský Tomáš ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128942
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Odolnosť kombinovane namáhaných I-prierezov kovových prútov
  Samek Jakub ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116970
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Stability of aluminium members and plates
  Kosmas Angelos ; V  Baláž Ivan (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108057
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv zmeny okrajových podmienok na hodnotu kritického momentu pri klopení nosníkov
  Sabaka Peter ; V  Baláž Ivan (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering boundary conditions okrajové podmienky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91132
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Steel structures used in bridge engineering
  Tzobras Othon ; V  Baláž Ivan (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85595
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. História navrhovania oceľových oblúkov
  Krajči Ján ; V  Baláž Ivan (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104180
  bakalárska práca
  kniha

  kniha