Výsledky vyhľadávania

 1. Entwurf DASt-Richtlinie Stabilität von Tragenwerken aus der Haupttragenbene (Beigeknicken und Beigedrillknicken)
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna ; V250
  Aachen, 2010 . - 22 s
  oceľové konštrukcie steel stabilita
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 2. Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. STN EN 1993-1-1 : Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
  Baláž Ivan ; V190 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006
  STN EN 1993-1-1
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 3. Terminológia eurokódov. STN 73 1011 : Päťjazyčný slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-český slovník s definíciami v slovenskom a anglickom jazyku
  Baláž Ivan ; V190 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006
  Terminológia eurokódov STN 73 1011 Terminology of eurocode
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha