Výsledky vyhľadávania

 1. Industry 4.0 in architecture education / aut. Ján Ilkovič, Ľubica Ilkovičová
  Ilkovič Ján ; 054140  Ilkovičová Ľubica ; 054140
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 19, iss. 3 (2021), s. 331-336
  ISSN 14462257

  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85115078142&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Mosty pre peších (lávky) - teoretické východiská / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Most pre peších - Brunovce . S. 5-9
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Most pre peších cez rieku Váh - Brunovce : metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2020_2021 aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Most pre peších - Brunovce . S. 10-13
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020 / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Vežový vodojem [elektronický zdroj] . S. 9-11
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Reality and vision of architectural solutions for cogeneration production for energy recovery of waste / aut. Ján Ilkovič, Yakoub Meziani
  Ilkovič Ján ; 054140  Meziani Yakoub ; 054140
  TOP 2020 - Engineering of environment protection : . S. 16
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Vežový vodojem - význam, funkcia, typológia, architektúra ... / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Vežový vodojem [elektronický zdroj] . S. 4-8
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Architectural education for the conversion of old industrial buildings / aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič, Oľga Ivánková
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140 Ivánková Oľga ; 010250
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 18, iss. 4 (2020), s.393-398
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Diversification of activities - supposition of rural settlements space development / aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] . S. 22-29
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 9. Basics of building structure in architectonic education Ilkovičová Ľ. / Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140
  Global journal of engineering education . Vol. 21, Iss. 2 (2019), s. 150-156
  ISSN 1328-3154
  Architecture education * Building structure * Practical skills * Theoretical knowledge
  © WIETE 2019
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85070019342&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. Víťazné "bakalárske karty" ABF Slovakia rozdané / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, január (2018), s. 6-7
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok