Výsledky vyhľadávania

 1. Implementácia TPS alebo "Nič nie je nemožné"
  Galisová Adriana ; J0070  Hekelová Edita ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070 Baďo Radomír ; J0070
  Kvalita . Roč. 21, č. 1 (2013), s.28-32
  výrobný program vzdelávanie výroba education production
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Improved methods for calculating the change of FMEA RPN multicriteria methods
  Vrablic Pavol ; J0070 
  International Doctoral Seminar 2012 : . s.507-513
  FMEA analysis FMEA analýza multicriterial method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Metódy multikriteriálneho rozhodovania a ich využitie v manažérskych procesoch
  Baďo Radomír ; J0070  Kravec Dušan ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070 Galisová Adriana ; J0070
  Inovácie - podnikanie - spoločnosť No.5 : . s.15-21
  decision making multicriterial method rozhodovanie hierarchická štruktúra
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Improving the planing and design of the production process by combining FMEA & AHP
  Vrablic Pavol ; J0070  Baďo Radomír ; J0070 Jedinák Michal ; J0070
  ERIN 2012. Education, Research, Innovation : . s.41
  AHP method AHP metóda FMEA analysis FMEA analýza
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Zlepšenie vyhodnocovania chýb a možných rizísk pomocou viacerých kritérií
  Vrablic Pavol ; J0070  Baďo Radomír ; J0070 Galisová Adriana ; J0070
  Inovácie - podnikanie - spoločnosť No.5 : . s.201-205
  AHP method AHP metóda kritériá
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kríza ako súčasť životného cyklu podniku a metódy záchrany podnikov v kríze
  Baďo Radomír ; J0070  Vrablic Pavol ; J0070
  Management Challenges in the 21st Century [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 200-207
  životný cyklus podnik
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Collision control used for the load planning process in palletizing
  Kravec Dušan ; J0070  Baďo Juraj ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070 Tolnay Marián ; J0070
  ERIN 2012. Education, Research, Innovation : . s.42
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Zlepšenie vyhodnocovania chýb a možných rizík zmenou výpočtu RPN
  Vrablic Pavol ; J0070 
  Inovácie - podnikanie - spoločnosť No.5 : . s.206-211
  FMEA analysis FMEA analýza AHP method AHP metóda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Creating 3D models of machinery by using photogrammetry and their use in the design and simulation of manufacturing systems
  Baďo Juraj ; J0070  Kováčik Róbert ; J0070 Tolnay Marián ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070
  ERIN 2012. Education, Research, Innovation : . s.47.
  fotogrametria simulácia photogrammetry
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Evaluation of environment in terms of cutting energy consumption aside
  Bachratý Michal ; J0070  Jedinák Michal ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070
  ERIN 2012. Education, Research, Innovation : . s.15
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok