Výsledky vyhľadávania

 1. The impact of innovations on the competitiveness of companies in the food industry in the Slovak Republic / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník, Janka Bábelová
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan Bábelová Janka ; 902021
  Education excellence and innovation management through vision 2020 . S.8200-8208
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Comparison of energy consumption and heating costs depending on heat sources on the model example of a family house in Slovakia / aut. Július Golej, Daniela Špirková, Janka Bábelová, Miroslav Pánik
  Golej Július ; 902021  Špirková Daniela ; 902021 Bábelová Janka ; 902021 Pánik Miroslav ; 902021
  Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018 : . S.137-142
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Inštitucionálne prostredie ako faktor rozvoja trhu nehnuteľností v Slovenskej republike / aut. Daniela Špirková, Janka Bábelová
  Špirková Daniela ; 902021  Bábelová Janka ; 902021
  Nehnuteľnosti a bývanie : . Roč.10, č.1 (2015), s.1-8
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Maturity of real estate market in the view of institutional environment in the Slovak republik abstract / aut. Janka Bábelová, Daniela Špirková
  Bábelová Janka ; R2020  Špirková Daniela ; R2020
  Inwestycje i nieruchomosci w warunkach zrownowazonego rozwoju . online, s. 10
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Maturity of Real Estate Market in the View of Institutional Environment in the Slovak Republic / aut. Janka Bábelová, Daniela Špirková
  Bábelová Janka  Špirková Daniela ; 902021
  Inwestycje i nieruchomošci w warunkach zrównowazonego rozwoju. Wybrane problemy . S.187-195
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Institutional environment of real estate market from historical point of view
  Bábelová Janka ; R2020 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.s.17
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Development and Rental Housing in Slovakia from the View of Valid Legislation
  Machajdíková Jarmila ; R2020  Bábelová Janka ; R2020
  Terra Spectra STU. Planning Studies . Roč. 4, č. 2 (2012), s.28-30
  nájomné bývanie Slovensko rental housing Slovakia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Financing of flat building renewal and owner´s decision making
  Machajdíková Jarmila ; R2020  Bábelová Janka ; R2020
  Terra Spectra STU. Planning Studies . Vol 3, No 2 (2011), s.65-66
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. The historical development of land registration and its impact on real estate development in the Central Europe with the emphasis on Slovakia : Proceedings
  Machajdíková Jarmila ; R2020  Špirková Daniela ; R2020 Bábelová Janka ; R2020
  Climate change. PRRES Conference 2011 : . s.1-18
  cadastral districts katastrálne územie land consolidation nehnutelnosti pozemkové úpravy real estate
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Utilisation of new information and communication systems in university education
  Ďurechová Glatz Mária ; R2020  Bábelová Janka ; R2020
  People, buildings and environment 2010 : . s.576-581
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok