Výsledky vyhľadávania

 1. Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku
  Petráš Dušan (ved. výsk. tímu) ; V290 
  Bratislava : Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV, 2004
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Podrobná štúdia vykurovania objektov v areáli ZSNP, a.s. v Žiari nad Hronom : Expertízna technická správa
  Petráš Dušan (ved. výsk. tímu) ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Energetický audit budov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky : Expertízna technická správa
  Petráš Dušan (ved. výsk. tímu) ; V290 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha