Výsledky vyhľadávania

 1. Indoor air quality in nearly zero energy buildings
  Sánka Imrich ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.09.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138924
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia energetickej náročnosti riadením procesov v inteligentných budovách
  Slodičák Bohumil ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118852
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Environmental Technology Systems for Intelligent Buildings
  Némethová Ema ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120529
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Innovative Heat Pumps for the Heating and Cooling in Future Buildings
  Stutterecker Werner ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113512
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 5. Technicko - ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytových domov v životnom cykle
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.05.2018 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111506
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 6. Analýza vnútorného prostredia bytových domov pred a po komplexnej obnove
  Földváry Veronika ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102496
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Indoor air quality and energy certification of ventilation and air conditioning -Kvalita vnútorného vzduchu a energetická certifikácia vetrania a klimatizácie
  Hurtíková Daniela ; 010290  Petráš Dušan (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94058
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie na báze OZE
  Bugáň Jozef ; 010290  Petráš Dušan (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.01.2015 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78556
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Hodnotenie energetickej náročnosti a tepelnej pohody v bytových domoch v procese obnovy Evaluation of energy performance and thermal comfort of dwellings in the proces of refurbishment
  Pustayová Hana ; V290  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  teória a technika prostredia budov subjective evaluation subjektívne hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76213
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Thermal Comfort and Ventilation Effectiveness in Low Energy Buildings with Mechanical Ventilation and Radiant Heating/Cooling System : Dizertačná práca
  Krajčík Michal ; V290  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 205 s
  teória a technika prostredia budov thermal comfort displacement ventilation tepelná pohoda vztlakové vetranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76050
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha