Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Deformation-Induced Topographic Effects in Interpretation of Spatiotemporal Gravity Changes: Review of Approaches and New Insights
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Bilčík Dušan Papčo Juraj ; 010130
  Surveys in Geophysics . Vol. 40, no. 5 (2019), s. 1095-1127
  gravimetria gravitačný účinok topografie topografické hmoty gravimetry topographic effect global and local gravity field modelling
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10712-019-09547-7
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Szabó Stanislav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 49, Iss. 2 (2019), online, s. 207-227
  gravimetria Národný park Slovenský kras geofyzikálny prieskum gravimetry karstic terrains geophysical survey
  https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/2/congeo.49.issue-2.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Estimation of Bouguer correction density based on underground and surface gravity measurements and precise modelling of topographic effects – two case studies from Slovakia
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 319-336
  hustota úplná Bouguerova anomália gravitačný účinok topografie density complete Bouguer anomaly gravity effect of topography
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-Papco_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Refined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Greco Filippo Cantarero Massimo Carbone Daniele
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 299-317
  gravimetria gravitačný účinok topografie gradient tiažového zrýchlenia gravimetry gravity effect of topography vertical gravity gradient
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-et-al_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: new possibilities for interpretation of anomalous gravity fields
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Kušnirák David Bošanský Marián Papčo Juraj ; 010130 Szalaiová Viktória Krajňák Martin Marušiak Ivan Mikuška Ján Bielik Miroslav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 47, no. 2 (2017), s. 81-94
  complete Bouguer anomaly gravimetry geology úplná Bouguerova anomália gravimetria Geológia
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/congeo.2017.47.issue-2/congeo-2017-0006/congeo-2017-0006.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Some Remarks on the Early History of the Bouguer Anomaly
  Mikuška Ján  Pašteka Roman Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Marušiak Ivan Krajňák Martin
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 31-61
  Bouguer anomaly geophysical methods terrain correction Bouguerova anomália gravimetria terénna korekcia
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000026
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. National Gravimetric Database of the Slovak Republic
  Zahorec Pavol  Pašteka Roman Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Kušnirák David Pánisová Jaroslava Krajňák Martin Vajda Peter Bielik Miroslav Marušiak Ivan
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 113-125 [1,3 AH]
  gravimetry complete Bouguer anomaly geophysical methods gravimetria databáza slovenského gravimetrického mapovania úplná Bouguerova anomália
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000063
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Numerical Calculation of Terrain Correction Within the Bouguer Anomaly Evaluation (Program Toposk)
  Zahorec Pavol  Marušiak Ivan Mikuška Ján Pašteka Roman Papčo Juraj ; 010130
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 79-92 [1,11 AH]
  terrain correction Bouguer anomaly gravimetry terénna korekcia Bouguerova anomália gravimetria
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012812913500004X
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Residual terrain model and its application for testing of gravity field models
  Ďuríčková Zuzana ; 010130  Janák Juraj ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol
  GGHS 2016 : . online, [1] s.
  topographic masses topografické hmoty global geopotential model globálny geopotenciálny model gravitational effect gravitačný efekt
  http://gghs2016.com/presentation-info/?presentation=961
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok