Výsledky vyhľadávania

 1. Predpätý betón
  Harvan Ivan  Abrahoim Iyad ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2020 . - 269 s.
  ISBN 978-80-263-1560-5
  vopred predpätý betón dodatočne predpätý betón betónové konštrukcie medzné stavy únosnosti medzné stavy používateľnosti pretensioned concrete post-tensioned concrete concrete structures ultimate limit states serviceability limit states
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Analýza nosných sústav panelových budov
  Harvan Ivan ; V110 
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 307 s
  ISBN 978-80-227-2928-4
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Nosné betónové konštrukcie budov : Navrhovanie podľa európskych noriem
  Harvan Ivan ; V110 
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2007 . - 319 s
  ISBN 978-80-227-2775-4
  betón betónová konštrukcia budova
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  kniha

  kniha

 4. Obnova panelových budov. Komplexné riešenie konštrukčných, technologických, hygienických a energetických problémov : Analýza nosných sústav panelových budov
  Harvan Ivan ; V110 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 278 s
  ISBN 978-80-227-2758-7
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Riešenie betónových konštrukcií v praxi
  Fillo Ľudovít ; V110  Majdúch Dušan Harvan Ivan ; V110
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1991 . - 352 s
  ISBN 8005006454
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 6. Riešenie betónových konštrukcií v praxi
  Fillo Ľudovít ; V110  Majdúch Dušan Harvan Ivan ; V110
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1991 . - 352 s
  ISBN 8005006454
  konštrukcie betónové
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 7. Zukunftsforschung uber Fertigungsverfahren. (Dissert.) / [aut.] Stockermann,Thomas
  Stockermann Thomas 
  Darmstadt : Technischen Hochschule, 1976 . - 217 s
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha

 8. Prognozirovanije proizvodstvennych potrebnostej : Voprosy metodologii i teorii
  Sergijevskij Vikentij Nikolajevič 
  Moskva : Mysľ, 1974 . - 141 s
  monografia
  kniha

  kniha