Výsledky vyhľadávania

 1. Assessment of the Effects of Wind on Multi-Storey and High-Rise Concrete Building
  Abrahoim Iyad ; 010110  Harvan Ivan
  Solid State Phenomena : . Vol. 259, (2017), s. 190-197
  wind horizontal deflection high-rise concrete building vietor vodorovný priehyb vysoké budovy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Posúdenie účinkov vetra pri návrhu viacpodlažných a vysokých betónových budov
  Abrahoim Iyad ; 010110  Harvan Ivan
  23. Betonářské dny 2016 : . USB kľúč, s. [8]
  vietor vodorovný priehyb vysoké budovy wind horizontal deflection high-rise concrete building
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Connections in precast concrete elements
  Hollý Ivan ; 010110  Harvan Ivan ; 010110
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 376-387
  concrete connections precast concrete betón styky prefabrikovaný betón
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Šmykové namáhanie bezprievlakovej dosky v kontrolnom obvode pri jej okraji
  Harvan Ivan ; V110 
  Statika stavieb 2014 : . S. 53-60
  compression strut flat slabs kontrolné obvody steny návrh šmykovej výstuže steny shear failure of a slab
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Šmyková odolnosť betónových bezprievlakových dosiek podľa Eurokódu 2
  Harvan Ivan ; V110 
  Stavebnictví . Roč. 7, č.11-12 (2013), s.52-57
  betónové bezprievlakové dosky concrete girderless slabs design to European standards navrhovanie podľa európskych noriem
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Poznámky k návrhu ohybovej výstuže betónových bezprievlakových dosiek s uplatnením európskych noriem
  Harvan Ivan ; V110 
  Statika stavieb 2013 : . s.153-158
  bezprievlakové dosky flat slabs ohybová odolnosť dosky pásové zaťaženie dosky priehyb dosky progressive collapse of building reinforcement against progressive collapse reťazové zrútenie budovy singularita momentov nad stĺpom singularity of moments over the column slab deflection slab flexural resistance strip load of a slab výstuž proti reťazovému zrúteniu
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Niektoré podrobnosti riešenia šmykovej odolnosti v pretlačení betónových bezprievlakových dosiek s uplatnením európskych noriem
  Harvan Ivan ; V110 
  Statika stavieb 2013 : . s.159-170
  bezprievlakové dosky compression strut control perimeters of slab design of shear reinforcement of a slab flat slabs kontrolné obvody dosky návrh šmykovej výstuže dosky shear crack shear failure of a slab slab shear reinfocement šmyková trhlina šmyková výstuž dosky šmykové zlyhanie dosky tlaková diagonála
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. článok

  článok

 9. Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem
  Harvan Ivan ; V110 
  Stavebnictví . Roč. 6, č. 2 (2012), s.50-54
  analýza nosnej konštrukcie assembled buildings betónové konštrukcie buildings load buildings reconstruction bytové domy concrete structures eurocodes eurokódy flat-building load-bearing structure analysis montované budovy nadstavby budov panel buildings panelové budovy rekonštrukcie budov superstructures zaťaženie budov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Koncepcia návrhu betónových konštrukcií vysokých budov
  Harvan Ivan ; V110 
  Statika stavieb 2012 : . s.127-138
  concrete structures rigid frame structure stiffening cores stiffening shear walls stužujúce jadrá stužujúce šmykové steny super-tall buildings supervysoké budovy tall buildings tube superstructures tubusové superštruktúry tuhé rámové konštrukcie vysoké budovy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok