Výsledky vyhľadávania

 1. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Deštrukcia prebytočného kalu ozónom / aut. Lenka Sumegová, Ján Derco, Slavomíra Murínová
  Sumegová Lenka  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 305-308
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Bioremediation of contaminated sites as prevention of ecotoxicity and genotoxicity of persistent bioaccumulative pollutants – endocrine disruptors / aut. Katarína Dercová, Hana Dudášová, Slavomíra Murínová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Dudášová Hana Murínová Slavomíra Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  GEOHEALTH : . CD-ROM, s. 20-23
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Removal of alkylphenols from industrial and municipal wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Lenka Sumegová, Mária Valičková, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Sumegová Lenka ; 046290 Valičková Mária Murínová Slavomíra
  22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 Prague, 27.-31.8.2016 : . CD-ROM, [1] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová, Zuzana Velická
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra Velická Zuzana
  Zborník prednášok zo XLII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" Hydrochémia 2016, Bratislava, 18.-19. mája 2016 / . S. 129-136
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Mária Valičková
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra Valičková Mária
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 27-29
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová, Zuzana Velická
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra Velická Zuzana
  Vodní hospodářství : . Roč. 66, č. 6 (2016), s. 6-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Assisted bioremediation approaches Biostimulation and bioaugmentation Used in the removal of organochlorinated pollutants from the contaminated bottom sediments Lászlová K. / K Lászlová, K Dercová, H Horváthová, S Murínová, J Škarba, H Dudášová
  Lászlová Katarína ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Murínová Slavomíra ; 60007786 Škarba Juraj ; 60006861 Dudášová Hana ; 60010330
  International Journal of Environmental Research . Vol. 10, iss. 3 (2016), s. 367-378
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84989941082&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. Removal of aromatic components of gasoline with ozone based process processes / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Ivana Pijáková, Slavomíra Murínová, Juraj Kecskés
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Murínová Slavomíra ; 046290 Kecskés Juraj ; 046290
  EMChIE 2015 Conference Proceedings : . S. 603-307
  petroleum hydrocarbons BTEX ozone/UV processes water and wastewater treatment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Removal of alkylphenols from real wastewater using O3 and O3/GAC / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Mária Valičková, Katarína Šimovičová, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária ; 046290 Šimovičová Katarína Murínová Slavomíra ; 044310
  EMChIE 2015 Conference Proceedings : . S. 623-624
  ozone Alkylphenols O3/GAC real wastewater
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok