Výsledky vyhľadávania

 1. Odstraňovanie alkylfenolov z odpadových vôd adsorpčnou ozonizáciou / aut. Lenka Sumegová, Ján Derco, Slavomíra Murínová
  Sumegová Lenka  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 367-374
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Deštrukcia prebytočného kalu ozónom / aut. Lenka Sumegová, Ján Derco, Slavomíra Murínová
  Sumegová Lenka  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 305-308
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Removal of alkylphenols by ozonation and adsorption processes / aut. Barbora Urminská, Kateryna Riadnykh, Ján Derco, Karol Šimkovič, Lenka Sumegová
  Urminská Barbora ; 046290  Riadnykh Kateryna Derco Ján ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, S. 251-258
  adsorpcia ozonizácia špecifické syntetické látky
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Removal of polychlorinated biphenyl congeners in mixture Delor 103 from wastewater by ozonation vs/and biological method / aut. Hana Dudášová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
  Dudášová Hana  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Dercová Katarína ; 044000 Lászlová Katarína ; 044000
  Journal of Hazardous Materials . Vol. 321, (2017), s. 54-61
  ozonizácia bioremediácia PCB Delor 103 baktérie
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Removal of Alkylphenols from Industrial and Municipal Wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly . Vol. 31, iss. 2 (2017), s. 179-185
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Netradičné postupy čistenia komunálnych odpadových vôd / aut. Ján Derco, Karel Plotený, Lenka Sumegová, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Plotený Karel Sumegová Lenka ; 046290 Kecskés Juraj ; 046290
  Odpadové vody 2016 : . S. 321-326
  adsorpčná ozonizácia amoniak integrované procesy mikropolutanty regenerácia adsorbenta ozónom zeolit znižovanie produkcie prebytočného kalu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Removal of alkylphenols from industrial and municipal wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Lenka Sumegová, Mária Valičková, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Sumegová Lenka ; 046290 Valičková Mária Murínová Slavomíra
  22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 Prague, 27.-31.8.2016 : . CD-ROM, [1] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová, Zuzana Velická
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra Velická Zuzana
  Zborník prednášok zo XLII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" Hydrochémia 2016, Bratislava, 18.-19. mája 2016 / . S. 129-136
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová, Zuzana Velická
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra Velická Zuzana
  Vodní hospodářství : . Roč. 66, č. 6 (2016), s. 6-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok