Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 7  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu122168 nuv^"
 1. Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlhkosti vodou : prihláška úžitkového vzoru č. 141-2019, dátum podania prihlášky: 25.09.2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8840, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020, ÚPV ČR- prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum podania: 19.12.2018, stav: platný zapísaný úžitkový vzor č. 32636, dátum zápisu: 05.03.2019 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog, Marek Tomaštík, Jiří Konečný
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000 Tomaštík Marek Konečný Jiří
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/141-2019
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/35762&plang=CS
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 2. Spôsob stanovenia útlmových plôch dymu pri minimálne troch vlnových dĺžkach žiarenia : prihláška úžitkového vzoru č. 43-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8708, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020 / Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/43-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 3. Spôsob dodatočného stanovenia teploty termickej modifikácie dreva : prihláška úžitkového vzoru č. 169-2018, dátum podania prihlášky: 12.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8526, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2019 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Hana Kobetičová, Karol Balog, Denis Benko
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300 Balog Karol ; 065000 Benko Denis ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/169-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 4. Expozičná komora na vystavenie materiálov prostrediu s nastaviteľnými parametrami : prihláška úžitkového vzoru č. 173-2018, dátum podania prihlášky: 16.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 04.02.2019, Vestník ÚPV SR č. 02/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8482, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.07.2019 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/173-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 5. Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami : prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019 / aut. Jozef Martinka, Tomáš Štefko, Peter Rantuch, Karol Balog, Štefan Václav
  Martinka Jozef ; 065300  Štefko Tomáš ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200 Václav Štefan ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/54-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 6. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou : prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019 / aut. Marek Tomaštík, Jiří Konečný, Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Tomaštík Marek  Konečný Jiří Martinka Jozef ; 065300 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200
  Praha : ÚPV ČR, 2019 . - 5 s.
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.hitlist.ShowHitList#docbody
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 7. Meracia zostava s kónickým kalorimetrom na meranie požiarneho rizika horľavých kvapalín : platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8203, prihláška č. 260-2017, dátum podania: 22.11.2017, dátum zverejnenia: 4.4.2018, Vestník ÚPV SR č. 04/2018, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 119-2017, dátum podania patentovej prihlášky: 22.11.2017, dátum zverejnenia patentovej prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 aut. Jozef Martinka, Peter Šimon, Karol Balog, Peter Rantuch
  Martinka Jozef ; 065300  Šimon Peter ; 045210 Balog Karol ; 065000 Rantuch Peter ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 8 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/260-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/119-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha