Výsledky vyhľadávania

 1. Model riadenia rizík pre projekty prípravy nových produktov v priemyselných podnikoch v SR : Dizertačná práca
  Trenčan Branislav ; M190  Majtán Miroslav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 166 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45882
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch = Current State Comprehensive Analysis Methodology Proposal of Corporate Culture in Industrial Enterprises : Dizertačná práca
  Hoghová Katarína ; M190  Čambál Miloš (škol.) ; M4000 Cibáková Viera (opon.) Majtán Miroslav (opon.) Mičieta Branislav (opon.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 156 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  firemná kultúra
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh modelu finančného manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky = Proposal of a model for financial management in small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Campbell Jana ; M190  Majtán Miroslav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 154 s autoreferát
  finančný manažment
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha