Výsledky vyhľadávania

 1. Drogy a liečivá ako mikropolutanty / aut. Tomáš Mackuľak, Igor Bodík, Lucia Birošová ; rec. Ján Ilavský, Marek Sokáč, Elena Rajczyková
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Bodík Igor ; 046290 Birošová Lucia ; 040270 Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Sokáč Marek ; 010280 (rec.) Rajczyková Elena (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2016 . - 137 s.
  ISBN 978-80-89597-34-5
  mikropolutanty liečivá a drogy
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Laboratórium odboru II - environmentálne technológie / aut. Igor Bodík, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ivana Balážová Pijáková, Milota Fáberová, Lukáš Hrdlička, Lucia Ivanová, Zuzana Imreová, Juraj Kecskés, Anna Luptáková, Mária Valičková
  Bodík Igor ; 046290  Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Hrdlička Lukáš ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Imreová Zuzana Kecskés Juraj ; 046290 Luptáková Anna ; 046290 Valičková Mária Samešová Dagmar (rec.) Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU 2016 . - 272 s.
  ISBN 978-80-89597-47-5
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Odstraňovanie ťažkých kovov z vody
  Ilavský Ján ; V280 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 159 s.
  ISBN 978-80-227-3327-4
  adsorption drinking water adsorpcia pitná voda
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF5100
  kniha

  kniha

 4. Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktorov I / Ilavský,Ján a kol
  Ilavský Ján ; V280 
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 415 s : Tab.,grafy,register
  ISBN 80-05-00599-7
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT24004
  kniha

  kniha

 5. Bolzano a základy matematické analýzy : K dvoustému výročí narození Bernarda Bolzana / [aut.]Vojtěch Jarník
  Jarník Vojtěch 
  Praha : JSMF pri SAV, 1980 . - 81 s
  Bolzano, Bernard 1781-1848 matematik český Analýza matematická
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha