Výsledky vyhľadávania

 1. Zmäkčovanie a stvrdzovanie vody
  Bartková Tatiana ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2021 ; Študijný odbor : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Študijný program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149782
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Pramene v zásobovaní vodou Podtatranskej oblasti
  Plichtová Natália ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137278
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Železo a mangán vo vodách a spôsoby ich odstraňovania
  Španka Juraj ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128816
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Odstraňovanie agresívneho CO2 z vody
  Letko Jakub ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107900
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Odstraňovanie železa a mangánu z vody
  Cipovová Eva ; 010280  Ilavský Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98733
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Metódy výpočtu agresívneho CO2
  Šopáková Silvia ; 010280  Ilavský Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100313
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Ťažké kovy vo vodách a spôsoby ich odstraňovania
  Hlubina Peter ; 010280  Ilavský Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107732
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie
  Šajermanová Beáta ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  contamination heavy metals water znečistenie pôda voda ťažké kovy ovzdušie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103511
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Vplyv korózie na stavebné materiály
  Kocka Libor ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  corrosion protection corrosion protikorózna ochrana faktory korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101455
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Dezinfekcia vody
  Vilimek István ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  chlorine Komárno dezinfekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59883
  bakalárska práca
  kniha

  kniha