Výsledky vyhľadávania

 1. Stvrdzovanie vody
  Plichtová Natália ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159029
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie membránovej filtrácie v úprave vody
  Letko Jakub ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137770
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Stabilizácia upravenej vody v ÚV Kúty
  Cipovová Eva ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125425
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Overenie možnosti obohacovania vody o vápnik a horčík v ÚV Turček
  Šamaj Adam ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125467
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Poloprevádzkové overenie flotácie v úprave vody
  Reissműller Roman ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering drinking water water treatment pitná voda flotácia úprava vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100468
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Membránové technológie v úprave vody
  Ivičičová Eva ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning drinking water membrane technology water treatment úprava vody pitná voda ultrafiltrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100563
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Odstraňovanie fluoridov z vody
  Horská Mária ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning water voda koncentrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104171
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Odstraňovanie ťažkých kovov z vody sorpčnými materiálmi
  Vrták Tomáš ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering sorption materials antimony sorpčné materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91927
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Odstraňovanie železa a mangánu z vody
  Košec Peter ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering iron water manganese voda železo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91925
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Odstraňovanie železa a mangánu z vody
  Csóka Peter  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81542
  diplomová práca
  kniha

  kniha