Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie vypočítaných filtračných rýchlostí s meraniami in situ
  Škvarka Juraj ; 010150 
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 423-428
  koeficient filtrácie filtračná rýchlosť hrádza podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Comparison of calculated and measured filtration rates
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília ; 010150
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 478-487
  coefficient of permeability filtration rate dyke subsoil drainage coefficient of borehole
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analysis of soil susceptibility to internal suffusion in selected sites for impoundment objects
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Slávik Ivan ; 010150
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : . [6] s., art. no. 012011
  filtration stability internal suffusion gravel soils uniformity coefficient coefficient of gradation
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012011/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Intensification of the ash impoundment and its stability analysis
  Slávik Ivan ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : . [9] s., art. no. 012010
  ash impoundment stability analysis shear strength oedometric modulus safety factors
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012010/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Prehľad výpočtov a poznatky z monitoringu sadania niektorých stavieb
  Škvarka Juraj ; 010150  Hulla Jozef
  Geotechnika 2018 : . CD-ROM, [9] s.
  sadanie dvíhanie pritaženie konsolidácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Porovnanie nameraných a vypočítaných parametrov filtračného pohybu cez podložie hrádze
  Škvarka Juraj ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 516-521
  sypaná hrádza filtračná stabilita podložie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza dostupných metód pre určovanie koeficientu filtrácie
  Škvarka Juraj ; 010150 
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . USB kľúč, s. 203-207
  koeficient filtrácie priepustnosť podložie štatistika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výpočty a monitoring sadania stavieb
  Škvarka Juraj ; 010150  Hulla Jozef
  Zakladanie stavieb 2018 : . S. 32-39
  sadanie stavieb geodetický monitoring
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Analysis of causes of uplift anomalous development in the subsoil of the Palcmanská Maša dam
  Bednárová Emília ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Grambličková Danka
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 11-18
  uplift subsoil water reservoir
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analýza vplyvu výpočtového modelu podložia a použitie známych metód na výpočty predpokladaného sadania stavieb
  Škvarka Juraj ; 010150 
  Zakladanie stavieb 2018 : . S. 140-147
  sadanie stavieb deformácia podložia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok