Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba halogénoctových kyselín v modelových vodách dezinfikovaných chlórnanom sodným vyrobeným chemickým postupom a elektrolýzou soľanky
  Munka Karol  Bednáriková Alena Šimovičová Katarína Ilavský Ján ; 010280 Barloková Danka ; 010280 Tkáčová Jana Varga Stanislav Slovinská Margita Vajíčeková Anna
  Voda Zlín 2020 : . S. 103-108
  úprava pitnej vody dezinfekcia chlórnanom sodným laboratórne skúšky vedľajšie produkty dezinfekcie halogénoctové kyseliny
  https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/sbornik-voda-zlin-2020/
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Barbora Urminská, Angelika Kassai, Katarína Šimovičová
  Derco Ján ; 046290  Urminská Barbora ; 046290 Kassai Angelika Šimovičová Katarína
  Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno . online, s. 5-15
  biologická rozložiteľnosť integrované procesy mikropolutanty odpadové vody ozón prioritné látky kombinované procesy reaktory toxicita
  http://vodnihospodarstvi.cz/download/Mlada-voda-brehy-mele-2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Removal of BTX Contaminants with O3 and O3/UV Processes / aut. Ján Derco, Katarína Šimovičová, Jozef Dudáš, Mária Valičková
  Derco Ján ; 046290  Šimovičová Katarína Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária
  Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery . S. 3-18
  BTX jet-loop reactor O3/UV wastewater treatment
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. The Prevention, Removal and Assessment of Oil Substances on Aquatic Environments / aut. Ján Derco, Milan Králik, Jozef Dudáš, Ivana Balážová Pijáková, Katarína Šimovičová
  Derco Ján ; 046290  Králik Milan ; 048130 Dudáš Jozef ; 046230 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Šimovičová Katarína
  Petroleum Refining and Oil Well Drilling: Problems, Processes and Industry Prospects / . S. 161-221, [3,12] AH
  ASM1 BTEX DO sag curve Groundwater hydraulic protection system impact on receiving water quality industrial WWTP ozone based processes oxygen supply SIMBA 6.0 wastewater treatment
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie butylovaného hydroxytoluénu s aktivovaným kalom / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Katarína Šimovičová, Slavomíra Murínová
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Šimovičová Katarína Murínová Slavomíra
  Vodní hospodářství . Roč. 66, č. 2 (2016), s. 1-4
  sorpčné testy respirometrické merania inhibícia biodegradácia BHT
  článok zo zborníka
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová, Zuzana Velická
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra Velická Zuzana
  Zborník prednášok zo XLII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" Hydrochémia 2016, Bratislava, 18.-19. mája 2016 / . S. 129-136
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Mária Valičková
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra Valičková Mária
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 27-29
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd homogénnou katalytickou ozonizáciou / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová, Zuzana Velická
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra Velická Zuzana
  Vodní hospodářství : . Roč. 66, č. 6 (2016), s. 6-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Odstraňovanie mikropolutantov reakciami s využutím ozónu / aut. Ján Derco, Katarína Šimovičová, Karol Šimkovič, Slavomíra Murínová, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Šimovičová Katarína Šimkovič Karol ; 046290 Murínová Slavomíra Kecskés Juraj ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 317-324
  AOPs BTEX komplexné soli železa a mangánu ozonizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok