Výsledky vyhľadávania

 1. Smart Cities - Systém identifikácie parkovacích miest pre motorové vozidlá v urbanizovaných oblastiach
  Kubuš Miroslav ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123318
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
  Kuruc Peter ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 49 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0E86B5C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
  Hoferica Richard ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 81 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137875
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
  Hromkovič Oliver ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 72 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135966
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Vplyv elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení na konštrukciu vedení
  Hatvany Dominik ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131165
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Systém aktívneho tienenia zemského magnetického poľa
  Búran Marek ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 78 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131132
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. HVDC prenosy
  Bendík Jozef ; E  Eleschová Žaneta (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 58 s
  Electrical Engineering transmission energetika prenos
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78109
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha