Výsledky vyhľadávania

 1. Univerzálne rozhranie pre zdieľanie vzdialene riadených experimentov : dát. obhajoby 11.11.2019, č. ved. odboru 5-2-16
  Rábek Matej ; 030400  Žáková Katarína ; 030400 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.11.2019 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : D-MS . - 71 s., príl., AUTOREF. 2019, 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137949
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Unifikovaný systém pre podporu online riadenia systémov v reálnom čase : dát. obhaj. 20.2.2015, č. ved. odb .9-2-7
  Janík Zoltán ; 030400  Žáková Katarína (škol.) ; 030400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 20.02.2015 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : D-KYB . - 114 s. CD-ROM Autoref. 2014, 40 s.
  Cybernetics vzdialené experimenty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81789
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha