Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu
  Bukay Dominik ; 046000  Markoš Jozef ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144410
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh absorpčnej kolóny na absorpciu chlóru z odplynov
  Holásek Tomáš ; 046230  Markoš Jozef ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110454
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – voda
  Kando Róbert ; 046000  Markoš Jozef ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119442
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie zemného plynu
  Čiašová Martina ; 046230  Markoš Jozef (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93439
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Výroba cyklohexánu z benzénu
  Cibulka Tomáš ; 046230  Markoš Jozef (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101581
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rektifikácia etanolu s adsorpčným sušením destilátu
  Kvasniak Šimon ; 046230  Markoš Jozef (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101618
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh výroby etylesteru kyseliny octovej reaktívnou destiláciou
  Kurčina Martin ; 046230  Markoš Jozef (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93456
  bakalárska práca
  kniha

  kniha