Výsledky vyhľadávania

 1. Optimal Design of a Multifunctional Reactor for Catalyctic Oxidation of Glucose with Fast Catalyst Deactivation
  Gogová Zuzana  Hanika Jiří Markoš Jozef ; C6230
  2010
  XXX
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Reactive distillation - estimation of preliminary process parameters
  Kotora Marcel ; C6230  Švandová Zuzana ; C6230 Markoš Jozef ; C6230
  2010
  reaktívna destilácia odhad parametrov
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Steady state simulation of a hybrid
  Kuchta Michal ; C6230  Kotora Marcel ; C6230 Švandová Zuzana ; C6230 Markoš Jozef ; C6230
  2010
  miešaný prietokový reaktor rúrový reaktor pervaporácia hybridné procesy
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Experimental study of tar catalytic pyrolysis
  Gašparovič Lukáš ; C6230  Šišková Lýdia ; C6230 Dudáš Jozef ; C6230 Markoš Jozef ; C6230 Jelemenský Ľudovít ; C6230
  2010
  tar pyrolysis process gas optimal catalysis
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Thermochemical processing of lignocellulosic biomass
  Gašparovič Lukáš ; C6230  Markoš Jozef ; C6230 Jelemenský Ľudovít ; C6230
  2010 . - 10 s
  biomasa spaľovanie pyrolýza splyňovanie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Experimental study of 2-phenylethanol separation from experimental broth
  Vereš Richard ; C6230  Mihaľ Mário ; C6230 Markoš Jozef ; C6230 Štefuca Vladimír
  2010
  XXX
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. A laboratory set-up with a flow reactor for waste tire pyrolysis
  Haydary Juma ; C6230  Jelemenský Ľudovít ; C6230 Markoš Jozef ; C6230 Annus Július ; C5280
  2009
  pyrolýza pneumatiky prietokový reaktor
  XXX
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Život okolo nás očami chemika a biológa
  Ondrejkovičová Iveta ; C2190  Kovařík Pavel ; C5210 Šajbidor Ján ; C4310 Slugeň Dušan ; C4310 Hojerová Jarmila ; C4250 Markoš Jozef ; C6230 Kaszonyi Alexander ; C8130 Izakovič Mário ; C2190 Jantová Soňa ; C3260
  Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2007 . - 97 s
  ISBN 978-80-227-2707-5
  XXX
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 9. Experimental and mathematical modeling of air lift bioreactors, invited lecture at BiosciencesCSIR, Modderfontein, Republic of South Africa
  Markoš Jozef ; C6230 
  2006
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 10. Recenzia: Salejová, G., Effective transport properties of reconstructed porous bodies, PhD thesis, FCHI VŠCHT, Prague, Czech republic, 2006, (školiteľ: prof. M. Marek, Dr. J. Kosek)
  Markoš Jozef ; C6230 
  2006
  XXX
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha