Výsledky vyhľadávania

 1. Hybrid Control Structures of Complex Mechatronic Systems : dát. obhaj. 11.2.2016, č. ved. odb. 9-2-7
  Krasňanský Róbert ; 030400  Kozáková Alena ; 030400 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.02.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : D-RK . - 149 s., Autoref. 2015, 36 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130735
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Robust multivariable feedback control in the frequency domain : a decentralized approach. (Robustné decentralizované riadenie mnohorozmerových dynamických systémov vo frekvenčnej oblasti : kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : obh. 03.09.1998
  Kozáková Alena ; E010  Veselý Vojtech (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 114 s., Autoref.1998, 20 s
  automatizované systémy riadenia ASR robustné riadenie hybridné systémy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha