Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : Zborník vedeckých prác
  Majtán Štefan (ed.)  Fetisovova Elena (rec.) Tršťanská Alena (rec.)
  Bratislava : Ekonóm, 2013 . - 581 s
  ISBN 978-80-225-3636-3
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha