Výsledky vyhľadávania

 1. Základy automatizácie : Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie / [aut.]Danko,Ján a kol
  Danko Ján ; J230 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 142 s : Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-227-0935-2
  skriptá
  kniha

  kniha

 2. Riadenie technologických procesov : Návody na cvičenia / [aut.]Danko,Ján a kol
  Danko Ján ; J230 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 110 s : Obr.,tab
  ISBN 80-227-0646-9
  skriptá
  kniha

  kniha

 3. Meracia technika / [aut.]Danko,Ján
  Danko Ján ; J230 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 223 s : Obr.,tab.,grafy,lit
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT2000
  kniha

  kniha

 4. Technické prostriedky ASR TP
  Danko Ján ; J230 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985 . - 226 s. Tab.,grafy,lit
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT9000
  kniha

  kniha

 5. Prístroje a zariadenia samočinnej regulácie / [aut.]Danko,Ján
  Danko Ján ; J230 
  2. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 227 s : Obr.,tab.,lit
  skriptá
  kniha

  kniha