Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukčný návrh torzne mäkkého gumo-kovového prvku zavesenia kolies
  Gallo Gaston ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143505
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Možnosti uloženia elektrickej hnacej sústavy
  Weiss Simon ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153275
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh rámu zariadenia pre meranie dynamických vlastností gumokovových dielov
  Seman Samuel ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150594
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Optimalizácia prevádzkových skúšok vozidiel s vysokým vplyvom na bezpečnosť v cestnej premávke
  Bulava David ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150569
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Konštrukčný návrh elementu kompenzujúceho teplotnú rozťažnosť materiálov pre mechanizmus nastavovanie svetlometov
  Furda Martin ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150573
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Vplyv materiálových parametrov na dynamické vlastnosti gumokovových komponentov
  Wenhardtová Lucia ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150597
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Vizualizácia spodného ramena lichobežníkového zavesenia kolies
  Novák Roman ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151059
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča
  Čík Peter ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144760
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon
  Cibula Jozef ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144788
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
  Javor Pavol Márius ; 020030  Danko Ján ; 020030 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144820
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha