Výsledky vyhľadávania

 1. Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunajsku Projekt APVV: Dunajská stratégia 2016 / aut. Peter Morgenstein
  Morgenstein Peter ; 052120 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 13
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Workshop Hochschule Wismar na FA / aut. Lüley Marek, Peter Morgenstein
  Lüley Marek ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120
  Spektrum : . Roč. 25, č. 10 (2019), s. 39
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. Danube Urban Brand - A regional network building through tourism and education to strengthen the "Danube" cultural identity and solidarity / aut. Peter Morgenstein
  Morgenstein Peter ; 052120 
  Verstärkung der Kulturellen Identität des March-Gebietes / Pomoraví / . S.79-81
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Binding architectural practice with education Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia / Ján Legény, Robert Špaček, Peter Morgenstein
  Legény Ján ; 052120  Špaček Robert ; 052120 Morgenstein Peter ; 052120
  Global journal of engineering education . Vol. 20, Iss. 1 (2018), s. 6-14
  ISSN 13283154

  Architects as teachers * Architectural education * Architectural practice
  © WIETE 2018
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85041911131&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. Zmena urbanistickej paradigmy s dôrazom na kultúrnu udržateľnosť / aut. Ján Legény, Peter Morgenstein, Martin Uhrík
  Legény Ján ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120 Uhrík Martin ; 052120
  Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie / . S. 21-30
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Koncept energetickej kooperácie budova - mobilita / aut. Ján Legény, Peter Morgenstein
  Legény Ján ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120
  Urbanita : . Roč. 29, č. jún (2017), s. 40-43
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Princípy Smart City / aut. Ján Legény, Peter Morgenstein
  Legény Ján ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120
  Eurostav : . Roč. 22, č. 5 (2016), s. 32-34
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Tabule metodiky jako iniciační instrument procesu urbánního sjednocení a posílení identity / aut. Hanus Christian, Peter Morgenstein
  Hanus Christian  Morgenstein Peter ; 052120
  Urbanity : . S. 44-46
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stratigrafia konceptu Smart City / aut. Ján Legény, Peter Morgenstein, Robert Špaček
  Legény Ján ; 052120  Morgenstein Peter ; 052120 Špaček Robert ; 052120
  Architektúra a urbanizmus : . Roč. 50, č. 1-2 (2016), s. 4-17
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. 20 rokov univerzity v Kremse / aut. Peter Morgenstein
  Morgenstein Peter ; 052120 
  Spektrum : . Roč. 22, č. 2 (2015), s. 12
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok