Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov 50+ v podniku SLOVNAFT, a.s. v kontexte s konceptom age managementu
  Petríková Katarína ; 064000  Vraňaková Natália ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153213
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Dell s.r.o.
  Šemnická Lenka ; 064000  Vraňaková Natália ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134256
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o. v kontexte s konceptom age managementu
  Maráková Miroslava ; 064000  Vraňaková Natália ; 064000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124151
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh udržateľných opatrení na znižovanie fluktuácie zamestnancov v podniku FOR Clean, a.s. v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Cigániková Katarína ; 064000  Vraňaková Natália ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129091
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrhy odporučení pre zvyšovanie dopytu spotrebiteľov o výrobky spoločensky zodpovedných podnikov
  Vraňaková Natália ; M  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development sustainable marketing corporate social responsibility
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93759
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha