Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť
  Stareček Augustín ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : D-PMAN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138289
  dizertačná práca
  kniha

  kniha