Výsledky vyhľadávania

 1. Arsenic Removal from Water and Its Impact on Selected Species of Organisms
  Zakhar Ronald ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.08.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145789
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127868
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127871
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Odstraňovanie špecifických syntetických látok procesmi s využitím ozónu
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.08.2018 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119977
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Modelovanie procesov ochrany povrchových vôd : dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti doktora technických vied
  Derco Ján ; 046290 
  2014 . - 116 s.
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 6. Štúdium procesov s využitím ozónu pri čistení odpadových vôd
  Sumegová Lenka ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101276
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Modelovanie komunálnych systémov čistenia odpadových vôd.
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : D-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97581
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 8. Využitie procesu rekarbonizácie pri zabezpečení kvality pitnej vody
  Luptáková Anna ; 046290  Derco Ján (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100677
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Rozklad vybraných prioritných a relevantných látok v odpadových vodách oxidačnými postupmi s využitím ozónu
  Šimovičová Katarína ; 046290  Derco Ján (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101315
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Mineralizácia a transformácia škodlivých látok pôsobením ozónu
  Valičková Mária ; 046290  Derco Ján (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 1045

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101320
  dizertačná práca
  kniha

  kniha